Home  /  Blog  /  Succesvol Digitaal Verweven in 5 Stappen

Succesvol Digitaal Verweven in 5 Stappen

“Digitaal verweven” is het opbouwen van een diep geconnecteerd netwerk van innovatieve technologieën dat de eindgebruiker een naadloze ervaring biedt. In sommige gevallen is dit zelfs zo goed verweven met de offline ervaring, dat de gebruiker niet langer merkt dat deze digitaal aan het werken is. Het gaat dus een hele stap verder dan uw bedrijf eenvoudig weg digitaliseren. Maar hoe bouwt u een succesvol digitaal verweven organisatie?

STAP 1: VIND UW “WAAROM”

Digitaliseren is hip. Als we willen bijblijven moeten we volledig digitaal gaan en de nieuwste technologieën omarmen. Waarom? Omdat het kan.
Vaak kijken we naar de nieuwste innovaties die op de markt verschijnen en zoeken we naar een manier om deze in onze organisatie te integreren. Dit is echter een omgekeerde redenering. De eerste vraag die gesteld moet worden is: “Welke problemen zijn er binnen mijn bedrijf?”. Daarna kan gekeken worden naar de mogelijkheden die digitale oplossingen kunnen bieden. Op deze manier worden tools geïntroduceerd die een effectief nut hebben. Het digitaliseren van een bedrijf moet telkens het dagelijks werk van uw werknemers aanvullen en ondersteunen. Zo worden onnodige kosten voor digitale oplossingen die meer frustraties geven dan wegnemen, vermeden.

STAP 2: BOUW VERDER OP WAT ER AL IS

Ga niet in het wilde weg digitale oplossingen introduceren in verschillende delen binnen het bedrijf. Hierdoor worden losstaande systemen opgebouwd die niet met elkaar in contact staan. Probeer een gecentraliseerd netwerk op te bouwen van innovatieve technologieën waar nieuwe tools verweven worden met de digitale oplossingen die reeds gekend zijn binnen de organisatie. Op deze manier kunnen de innovaties elkaar ten volle ondersteunen en zullen uw werknemers deze ook sneller integreren. Het doel is om een naadloos systeem op te bouwen van nieuwe technologieën die het dagelijks werk binnen uw organisatie vlotter laten verlopen.

STAP 3: LIEFDE IS… BEGRIJPEN

Vernieuwende, digitale oplossingen kunnen binnen een organisatie vaak stuiten op weerstand bij de medewerkers die ze zullen gebruiken. Veelal gaat dit gepaard met onwetendheid over het waarom en hoe van de nieuwe technieken. Communiceer daarom telkens het probleem dat in stap 1 is bepaald, en het nut van de nieuwe oplossing. Zorg daarnaast voor een duidelijke en uitgebreide training om het nieuwe toestel of de tool te leren begrijpen in alle aspecten. Op deze manier wordt technologie ten volle ingezet.

STAP 4: FLEXIBILITEIT IS PRIORITEIT

Een flexibele organisatie absorbeert veranderingen en groeit hier steeds meer uit. Bouw hierom gevarieerde teams die veerkrachtig zijn. Zorg ervoor dat uw werknemers inzicht krijgen in de persoonlijkheid van zichzelf en anderen, zodat zij efficiënter met elkaar kunnen communiceren, een beter onderling begrip kunnen opbouwen en onbewust opener gaan staan tegenover elkaar. Op deze manier vormt u een sterk verweven team dat voldoende weerbaar is om nieuwe ideeën en technologieën te omarmen.

STAP 5: DOORBREEK DE HOKJES

Digitale oplossingen moeten het bedrijf als een geheel vooruit helpen. Er moet dan ook een verwevenheid gecreëerd worden tussen de verschillende afdelingen waardoor medewerkers hun eigen teams overstijgen en met elkaar in gesprek gaan. Op deze manier wordt een cultuur gerealiseerd waar expertise wordt gedeeld en waarin verschillende groepen elkaar ondersteunen. Volgens een rapport rond digitaal transformeren van McKinsey, is samenwerking tussen verschillende groepen één van de top 5 succesfactoren van toekomstgerichte bedrijven. Hierdoor worden namelijk echt efficiënte oplossingen gezocht die iedereen binnen de organisatie ten goede komen.